De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid

De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid
De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid
De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid
De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid
De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid

De Koran Vertaling Voorzien Van Uitgebreid

Normale prijs €49,99
/
Inclusief belasting. Verzendkosten berekend bij het afrekenen.
  • Secure payments

Hollandaca Kur’an-ı Kerim Meali

De Koran vertaling Voorzien Van Uitgebreid

Deze bijzondere vertaling voorzien van commentaren en voetnoten van Ali Unal is een uitgave van Uitgeverij de Rijn. De Koran vertaling vanuit het Engels heeft enkele jaren in beslag genomen en er hebben meerdere personen aan gewerkt. Het eerste concept is het werk van de heer Emrullah Erdem. Onze speciale dank gaat naar hem uit voor de door hem verrichtte inspanningen. Vervolgens heeft de heer Ibrahim Spalburg het eerste concept grondig gelezen, gecorrigeerd, voorzien van opmerkingen en een tweede concept gemaakt. Dit tweede concept is uitgebreid besproken met een voor dit doel samengesteld team bestaande uit de heren Izzet Ozkan, Ahmed Kaya, Alper Alasag, Resul Kazanci en andere geïnteresseerden. Het project heeft vervolgens enige tijd stilgelegen totdat Uitgeverij de Rijn besloot over te gaan tot het publiceren van dit omvangrijke werk.

Uitgeverij de Rijn stelt zich ten doel informatie over de islam in de Nederlandse taal te verschaffen en richt zich vooral op moslimjongeren die in Nederland opgroeien en behoefte hebben aan deze informatie. De uitgifte van boeken is de belangrijkste activiteit van Uitgeverij de Rijn.

Met deze uitgebreide De Koran vertaling voorzien van commentaren, voetnoten en bijlagen, die meer diepgang en achtergrondinformatie verschaft, hoopt de Uitgeverij een bijdrage te leveren aan meer kennis en begrip bij moslims en andere geïnteresseerden over de islam als godsdienst en wereldreligie.

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de publicatie. Moge Allah hen rijkelijk belonen voor hun inspanningen.

Is een exacte vertaling van de Koran mogelijk ?

Het is onmogelijk om een woord te veel in de Koran te vinden. Terwijl gebeurtenissen zonder in detail te treden worden aangehaald, geeft hij de hoofdzaken aan en laat de details over aan het brein. De luisteraar of lezer kan het ontbrekende [deel zelf] invullen door bekendheid met het verhaal en/of gewoon gezond verstand. Zo wordt het Goddelijk gebod aan Adam en Eva om de (verboden) boom niet te benaderen, in vers 2:35 gevolgd door Satan die hen laat “struikelen”. Er gebeurde echter een aantal dingen tussen deze twee gebeurtenissen, die in een interpretatiestudie zouden moeten worden uitgelegd.

Om een ander voorbeeld te geven: “Nu, na al die tijd, herinnerde een van de twee (gevangenen), die bevrijd was (wat Jozef hem had gevraagd) en zei hij: Ik zal u informeren over de betekenis, dus zend mij er op uit!” “Jozef, O man van de waarheid!…” (12:45-46)

Tussen “dus stuur mij erop uit” en “Jozef, o man van de waarheid!” gebeurt er een aantal din­gen, dat het verhaal weglaat: “Dus zend mij erop uit naar Jozef, zodat ik hem naar de interpretatie van de droom kan vragen. Ze stuurden hem. Hij verliet het hof van de koning om naar de gevan­genis te gaan. Hij arriveerde daar en, na toestemming te hebben gekregen van de gevangenisbe­waarder om binnen te treden, deed hij dat. Hij kwam bij Jozef en, na wederzijdse begroetingen, zei hij: “Jozef, o man van de waarheid!” Door deze gebeurtenissen weg te laten, verhaalt de Koran in het kort en komt zonder enig verlies van duidelijkheid. In deze studie hebben wij ervoor ge­kozen om sommige van dergelijke weggelaten gebeurtenissen tussen haakjes te vermelden, zodat de lezer het makkelijker kan begrijpen.

Het optekenen en bewaren van de Koran

Hoe is de Koran bewaard?

Het is algemeen aanvaard dat de Almachtige God gedurende de menselijke geschiedenis 124.000 profeten heeft gezonden. Volgens de islamitische definitie is een profeet iemand die met belangrijke boodschappen komt. “De boodschappen van de religie” die zijn gebaseerd op het ge­loof in het bestaan en de eenheid van God en Zijn engelen, de missie of taak van het profeetschap en de profeten, de openbaring en goddelijke geschriften, de wederopstanding en het hiernamaals, en de goddelijke voorbeschikking, inclusief de menselijke vrije wil. Deze “boodschappen” bieden tevens een op dit geloof gebaseerd leven aan en beloften en waarschuwingen met betrekking tot het al dan niet accepteren van dit geloof en aanbod.

Door de geschiedenis heen kwam het regel­matig voor dat de religie aanzienlijk werd veranderd, waarop een (nieuwe) profeet werd gekozen de religie te doen opleven en te herstellen en enkele wijzigingen in de regels aan te brengen of nieuwe wetten voor het dagelijks leven in te voeren. Deze profeet, die gewoonlijk een boek meek­reeg, werd “boodschapper” genoemd en zijn missie “boodschap”. Vijf van deze boodschappers, te weten Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, vrede zij met hen allen, worden in de Koran genoemd in een vers van soera asj-Sjoeraa (42:13) en worden gezien als de grootste van alle boodschappers.

“Beweeg je tong niet om het gehaast (in je hart op te nemen). Voorzeker is het aan Ons om het bijeen te brengen (in jouw hart) en om jou in staat te stellen het (uit het hoofd) voor te dragen. Dus wanneer Wij het voordragen, volg dan deze recitatie; daarna is het aan Ons om het uit te leggen.” (75:16-19)

“Want het is voorzeker een glorieus, onoverwinnelijk boek. Onwaarheid kan er nooit toegang toe hebben, hetzij van voren of van achteren (hetzij door argumenten en benaderingen gebaseerd op moderne filosofieën of door aanvallen gebaseerd op eerdere geschriften); (het is) het Boek dat in delen is neergezonden van de Ene Alwijze, meest Prijzenswaardige (aan Wie alle lofprijzing en dankbaarheid toebehoort).” (41:41-42)

“En wanneer de Koran wordt gereciteerd, geef er gehoor aan en luister in stilte opdat jullie barmhartigheid getoond wordt.” (7:204) 


Recent bekeken